MoMENT architectuur hecht veel belang aan een constructieve een duurzame relatie met opdrachtgevers.

Dat uit zich veelal in een samenwerking voor de lange termijn. Opdrachtgevers zijn met name ontwikkelende beleggers, maar ook aannemers, projectontwikkelaars of particulieren.

Onderstaand een selectie van onze relaties: